Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský olympijský výbor
Sídlo:
Kukučínova 26, 83808 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30811082
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-056/2009/0011

Kontrola hospodárenia a účelovosti použitia verejných prostriedkov v Slovenskom olympijskom výbore
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2009/0011
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť