Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo:
Kalvária 3, 94901 Nitra
IČO:
00586757
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť