Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie podnikateľov Slovenska
Sídlo:
Cukrová 14, 81339 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00586528
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-053/2009/0008

Kontrola vybraných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných z ESF, implementovaných MŚ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť