Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Sídlo:
Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka
IČO:
00164348
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2023/1070

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2023/1070
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v organizáciách založených, resp.
Začiatok kontroly
24.01.2023
Koniec kontroly
09.07.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-022/2018/1030

Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
18.02.2018
Koniec kontroly
25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-053/2009/0008

Kontrola vybraných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných z ESF, implementovaných MŚ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť