Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sídlo:
Sučany, priečinok 29, 03663 Martin
IČO:
00738361
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-043/2009/0002

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
02.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť