Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Sídlo:
Záborského 8, 07501 Trebišov
IČO:
35556811
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
23.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť