Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Sídlo:
Dr. Alexandra 61, 06001 Kežmarok
IČO:
37938606
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
24.06.2009
Koniec kontroly
04.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť