Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Spišský Hrhov
Sídlo:
SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO:
00329592
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-035/2009/0002

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
29.03.2009
Koniec kontroly
12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť