Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Radošina
Sídlo:
Školská 416, 95605 Radošina
IČO:
00311014
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2009
Koniec kontroly
28.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť