Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Podbrezová
Sídlo:
Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová
IČO:
00313688
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
04.09.2013
Koniec kontroly
14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Podbrezova_KA_058_2013_1100_1070 publikovanie.pdf
Veľkosť: 202 KB, Dátum zverejnenia: 14.11.2013

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.06.2009
Koniec kontroly
13.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2007
Koniec kontroly
14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť