Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špeciálna základná škola s materskou školou
Sídlo:
Karpatská 1, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31780890
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
30.06.2009
Koniec kontroly
26.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť