Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Sídlo:
ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená
IČO:
00634891
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-043/2009/0002

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
09.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť