Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Sídlo:
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
IČO:
31819494
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2014/1040

Kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2014/1040
Účel
Skontrolovať mechanizmus hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finan
Začiatok kontroly
30.09.2014
Koniec kontroly
09.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ_KA-006_2014_1040_1040_na_pub.pdf
Veľkosť: 307 KB, Dátum zverejnenia: 09.12.2014

KA-025/2014/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2014/1030
Účel
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v programovom obdo
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ASFEU_025_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 211 KB, Dátum zverejnenia: 17.08.2014

KA-081/2012/1040

Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
Číslo kontrolnej akcie
KA-081/2012/1040
Účel
Skontrolovať dodržiavanie predpisov a pravidiel EÚ a SR pri čerpaní prostriedkov v rámci Operačného
Začiatok kontroly
20.03.2013
Koniec kontroly
21.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2009/0002

Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpanie prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
23.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť