Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo:
Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO:
35993154
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
08.07.2019
Koniec kontroly
17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
26.01.2015
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Liptovske muzeum v Ruzomberku_KA-015_2015_1130_1140.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2015

KA-004/2010/0001

Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť