Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nadácia Za toleranciu a proti diskriminácii
Sídlo:
Tichá 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30853079
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-074/2009/0006

Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2009
Koniec kontroly
13.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť