Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný bezpečnostný úrad
Sídlo:
Budatínska 30, 85007 Bratislava-Petržalka
IČO:
36061701
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-036/2020/1032

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2020/1032
Účel
Účelom kontroly bude preverenie opodstatnenosti obstarania projektu, hospodárnosť, efektivita jeho o
Začiatok kontroly
13.09.2020
Koniec kontroly
29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť