Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia Sereď
Sídlo:
Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď
IČO:
00400238
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-065/2010/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
03.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť