Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenské centrum produktivity
Sídlo:
Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina
IČO:
36143235
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-061/2010/0004

Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť