Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec
Sídlo:
Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec
IČO:
35910925
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2010/0003

"Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-076/2010/0001

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť