Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
Sídlo:
Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
17333521
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-034/2010/0011

Kontrola plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontrola použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2010/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
23.11.2008
Koniec kontroly
18.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť