Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Blhovce
Sídlo:
Blhovce 0, 98032 Blhovce
IČO:
00318621
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
10.06.2013
Koniec kontroly
16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Blhovce_037_2013_1110_1070.pdf
Veľkosť: 143 KB, Dátum zverejnenia: 16.10.2013

KA-053/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
10.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť