Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
IČO:
00157716
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
14.03.2017
Koniec kontroly
14.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol UKF Nitra 060 2013 030 1100.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 06.11.2013

KA-064/2010/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť