Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátny fond rozvoja bývania
Sídlo:
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
IČO:
31749542
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2016/1060

Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2016/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok poskytovania a použitia verejných prostriedkov poskytnutých na zatep
Začiatok kontroly
03.10.2016
Koniec kontroly
08.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
04.10.2015
Koniec kontroly
14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2015/1060

Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2015/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie a čerpanie verejných prostriedkov pri poskytovaní d
Začiatok kontroly
06.09.2015
Koniec kontroly
18.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Štátny fond rozvoja bývania_KA-008_2015_1060_1060.pdf
Veľkosť: 304 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
21.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
04.03.2014
Koniec kontroly
07.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_ŠFRB_KA-046/2014/1060_1060.pdf
Veľkosť: 127 KB, Dátum zverejnenia: 07.04.2014

KA-044/2010/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
06.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2008/0013

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu výstavby nájomných bytov v roku 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2008/0013
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť