Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ptrukša
Sídlo:
Ptrukša 0, 07677 Ptrukša
IČO:
00331864
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2010/0005

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť