Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Sídlo:
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
IČO:
37937944
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2010/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
30.04.2007
Koniec kontroly
11.11.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť