Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský školský úrad v Prešove
Sídlo:
Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
IČO:
37938126
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2010/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť