Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lúčka
Sídlo:
Lúčka 0, 08701 Lúčka
IČO:
00595764
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
15.10.2012
Koniec kontroly
04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-071/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
01.08.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť