Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hurbanova Ves
Sídlo:
Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves
IČO:
00305995
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-057/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
11.07.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť