Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Sídlo:
Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
37781235
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-061/2010/0004

Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť