Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolná Ždaňa
Sídlo:
Dolná Ždaňa 0, 96601 Dolná Ždaňa
IČO:
00320595
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-032/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť