Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves
Sídlo:
Markušovská cesta 1, 05331 Spišská Nová Ves
IČO:
35556960
Právna forma:

Kontroly

KA-033/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť