Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DIVADLO ASTORKA Korzo 90
Sídlo:
Nám. SNP 33, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00678350
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-042/2011/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými samosprávnym krajom na oblasť kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2011/0006
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť