Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Spišský Štiavnik
Sídlo:
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO:
00326569
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-026/2011/0004

Kontrola postupu daňových orgánov pri vymáhaní daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.07.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť