Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Bratislave
Sídlo:
Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31815570
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-032/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-070/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
10.08.2008
Koniec kontroly
16.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-053/2007/0014

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2007/0014
Účel
Začiatok kontroly
17.05.2007
Koniec kontroly
02.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť