Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Katastrálny úrad v Žiline
Sídlo:
Ul. Hollého 7, P.O.BOX B-91, 01181 Žilina
IČO:
37808095
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-031/2011/0005

Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
17.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť