Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo:
Južná trieda 82, 04017 Košice-Juh
IČO:
35540249
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-031/2011/0005

Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
17.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť