Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb Ľudovítová
Sídlo:
Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová
IČO:
00654159
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-079/2010/0006

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
11.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.02.2007
Koniec kontroly
04.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť