Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb Kovarce
Sídlo:
Kovarce -, 95615 Kovarce
IČO:
00356891
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2012/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami pos
Začiatok kontroly
02.05.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť