Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Sídlo:
Výstavná 4, 94901 Nitra
IČO:
36855642
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-017/2024/1100

Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2024/1100
Účel
Preveriť proces zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra, štátny podnik a jeho dopad na správu majetku štátu.
Začiatok kontroly
03.04.2024
Koniec kontroly
23.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
07.03.2019
Koniec kontroly
05.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2011/0008

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2011/0008
Účel
Začiatok kontroly
23.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť