Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Futbalový oddiel Kinex Bytča
Sídlo:
IČO:
14223554
Právna forma:
Záujmové združenie

Kontroly

KA-010/2012/1140

Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2012/1140
Účel
Preveriť systém poskytovania a kontroly dotácií a inej formy finančnej pomoci z rozpočtu územnej sam
Začiatok kontroly
01.02.2012
Koniec kontroly
12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť