Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
Sídlo:
Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
30858003
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-036/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2012/1060
Účel
Preveriť efektívnosť nového modelu spoplatňovania železničnej infraštruktúry, platného od 01.01.2010
Začiatok kontroly
16.08.2012
Koniec kontroly
20.09.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

zaznam o výsledku kontroly_URZD_036_2012_1060.pdf
Veľkosť: 110 KB, Dátum zverejnenia: 20.09.2012

Späť