Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obvodný úrad Stropkov
Sídlo:
Hlavná 51/26, 09101 Stropkov
IČO:
42077664
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-023/2012/1030

Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2012/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie hlavných a o
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_OU Stropkov_023_2012_1030_1110.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 19.07.2012

Späť