Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Trstice
Sídlo:
Trstice 667, 92542 Trstice
IČO:
00306258
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-034/2012/1070

Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2012/1070
Účel
Preveriť efektívnosť majetkových vkladov do obchodných spoločností a zistiť plnenie zámerov s akými
Začiatok kontroly
03.04.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť