Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lokca
Sídlo:
Lokca 3, 02951 Lokca
IČO:
00314625
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2012/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2012/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a dodržiavania všeobecne
Začiatok kontroly
26.02.2012
Koniec kontroly
07.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.07.2008
Koniec kontroly
11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť