Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kancelária verejného ochrancu práv
Sídlo:
Nevädzová 5, 82004 Bratislava-Ružinov
IČO:
36064041
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-052/2016/1050

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2016/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom š
Začiatok kontroly
20.09.2016
Koniec kontroly
18.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-076/2011/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
19.06.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť