Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
Sídlo:
Komenského 19, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
00416193
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
13.11.2013
Koniec kontroly
14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť