Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gréckokatolícka charita Prešov
Sídlo:
Hlavná 2, 08001 Prešov
IČO:
35514388
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
11.11.2013
Koniec kontroly
12.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť