Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Sídlo:
Zemplínska 15/A, 04001 Košice-Vyšné Opátske
IČO:
31751245
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
10.11.2013
Koniec kontroly
25.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť