Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie Tokajská vínna cesta
Sídlo:
Ul. SNP 1049/76, 07501 Trebišov
IČO:
42102014
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
08.09.2013
Koniec kontroly
18.12.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť