Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Sídlo:
Hlavná 1, 08135 Prešov
IČO:
00179205
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
21.10.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť